شنبه, 31 فروردين 1398
قوانين داخلي بيمارستان آريا :
قوانيني كه آگاهي از آن در هنگام بستري بيمار شما در اين بيمارستان ، به شما كمك خواهد نمود كه روند پذيرش - ترخيص و دوره بستري در بخش را بدون تنش بگذرانيد، شامل :
1- جهت تشكيل پرونده در هنگام بستري ، مدارك لازم شامل دفترچه بيمه ، كارت بيمه تكميلي ( در صورت بيمه تكميلي بيمار) ، دستور بستري پزشك معالج ، كارت شناسائي معتبر ترجيحاً شناسنامه ، اصل آزمايشات و راديوگرافي هاي انجام شده را به همراه داشته باشيد.
2- در زمان بستري و قبل از ورود به بخش ، كليه زيور آلات و اشياء قيمتي را تحويل يكي از همراهيان مورد اعتماد بيماربدهيد.
3- دفترچه بيمه بيمار پس از بستري ، در واحد پذيرش خواهد ماند تا پس از تأييد نماينده بيمه ، تحويل بيمار گردد. در صورتي كه دفترچه بيمه را بنا به هر دليلي از واحد پذيرش تحويل گرفته ايد ، حتماً در اسرع وقت به واحد پذيرش تحويل بفرمائيد زيرا در غير اينصورت به دليل عدم صدور فرم بيمه براي بيمار ، زمان ترخيص با مشكل مواجه خواهيد شد.
4- جهت استفاده از بيمه تكميلي ، برگه دستور بستري پزشك را از واحد پرستاري بخشي كه بيمار در آن بستري است ، بخواهيد و پس از اخذ معرفينامه بيمه تكميلي ،‌آن را به همراه برگه دستور بستري تحويل واحد پرستاري بدهيد.
5- در صورتي كه بيمار شما ناتوان يا بد حال است ، جهت انتقال وي به بخش ، از واحد پذيرش درخواست ويلچر يا برانكارد نمائيد.
6- ساعت ملاقات در كليه بخشها همه روزه از ساعت 14 الي 16 و در بخش سي سي يو از ساعت 30/15الي 16 مي باشد.
7- جهت حفظ سلامت و آرامش بيماران بستري ، از همراه داشتن كودكان با سن كمتر از 8 سال و آوردن گل طبيعي خودداري فرمائيد.
8- لطفاً از كشيدن سيگار در محيط داخلي بيمارستان جداً اجتناب نمائيد.
9- در هنگام ملاقات از نشستن روي تخت بيمار ،‌آوردن مواد غذائي فاسد شدني ، زير انداز ، وسائل و مواد اضافي خودداري کنيد.
10- جهت ارتباطات تلفني بين شهري مي توانيد پس ازگرفتن شماره تلفن 101 یا 9 و با ذكر شماره اتاق بيمارتان از تلفن خانه بخواهيد كه يك خط آزاد در اختيار شما قرار دهد و پس از گذاشتن گوشي ، با زنگ تلفن، خط آزاد جهت شماره گيري در اختيار شما خواهد بود.
11- ساعات توزيع غذاي بيمار در سه وعده اصلي و يك ميان وعده به شرح زيرمي باشد:
*صبحانه : 6 الي 30/6 صبح                 *نهار : 2 الي 30/12 ظهر
*شام : 30/18 الي 19 شب                 *ميان وعده : ساعت 30/9 صبح
12- در صورت تمايل بيمار به صرف غذاي بيرون ، حتماً در مورد نوع ر‍ژ‍يم غذائي و ميزان آن از پرستار مسئول شيفت سئوال كنيد.
13- بيمارستان جهت تهيه صبحانه ‌، نهار و شام در اتاقهاي عمومي و خصوصي براي يك نفر همراه ( در صورتي كه بيمار نياز به همراه داشته باشد )‌ وعده غذائي را تدارك خواهد ديد.
14- در غير اين صورت ، براي تهيه ژتون غذا بايستي براي وعده نهاردر شيفت صبح به كلينيك - اتاق شماره 10 ، براي وعده صبحانه و شام در شيفت شب به دفتر پرستاري وجهت تهيه و صرف غذا به سالن غذاخوري در طبقه 1- (‌انتهاي سالن ) مراجعه نمائيد .
15- در هنگام ترخيص ، مدارک مرتبط جهت ادامه درمان و يا مدارک لازم جهت ارائه به سازمانهاي بيمه گر را از واحد ترخيص تحويل بگيريد.
16- در هنگام ترخيص ، مدارک درماني بيمار شامل خلاصه پرونده ، گزارش اکو ، آندوسکوپي ، کپي نوار قلب ( در بيماران قلبي ) و نسخه داروئي را از قسمت پرستاري تحويل بگيريد.
17- در صورت نياز به ادامه درمان يا انجام اقدامات درماني خاص ( با صلاحديد پزشک معالج ) در ساير بيمارستانها ، هماهنگي لازم جهت اخذ پذيرش توسط دفتر پرستاري صورت مي گيرد.
18- در صورت نياز به انجام اقدامات تشخيصي خاص که امکان آن در اين بيمارستان نمي باشد ، پس ازهماهنگي هاي لازم ، بيمار با آمبولانس و به همراه يک نفر از کادر پزشکي اعزام مي شود.
19- ساعت ترخيص بيماران از ساعت 11 صبح به بعد مي باشد.
20- مدارک لازم جهت صدور گواهي ولادت ، شامل شناسنامه و کارت ملي پدر و مادر را پس از تولد نوزاد ، به زايشگاه تحويل بدهيد.
21- تخفيفات خدمات بهداشتي - درماني جهت پرسنل دانشگاه آزاد ، دانشجويان و خانواده ايشان بصورت جدول ذيل مي باشد.
تبصره : منظور از خانواده ، افراد تحت تکفل شاغل است.

 

رديف

رده پرسنلي

ويزيت سرپائي

پاراکلينيک-آزمايشگاه

عمل جراحي- زايمان

1

پزشکان شاغل

کارکنان بيمارستان

فرانشيز رايگان

فرانشيز رايگان

فرانشيز رايگان

2

خانواده پزشکان

فرانشيز 50%

فرانشيز 50%

فرانشيز 50%

3

خانواده کارکنان بيمارستان

فرانشيز 50%

فرانشيز 50%

فرانشيز 20%

4

کارکنان دانشگاه

(هيأت علمي و غير هيأت علمي )

فرانشيز 50%

فرانشيز 50%

فرانشيز 20%

5

دانشجويان پزشکي - پرستاري مامائي

( فقط در رده باليني)

بيمه : فرانشيز رايگان

فرانشيز 50%

فرانشيز 20%

آزاد : تخفيف50%

تخفيف 25%

تخفيف 25%

6

ساير دانشجويان در هر رشته

بيمه : فرانشيز رايگان

فرانشيز 50%

فرانشيز 20%

آزاد : تخفيف 25%

تخفيف 25%

تخفيف 25%

7

اعضاء کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد

بيمه : فرانشيز رايگان

فرانشيز 50%

فرانشيز 20%

آزاد : تخفيف 20%

تخفيف20%

تخفيف 20%

 

حاضرين در سايت

ما 13 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم