یکشنبه, 26 خرداد 1398
روانشناسي: ravan

 

روانشناسي علم كاربردي مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني بر پايه يافته هاي علمي و تحقيق شده است. در يك تعريف عملي تر از روانشناسي " روانشناسي علم كشف دروغهايي است كه بخود مي گوييم". در اين تعريف انسان موجودي است كه براي تكامل و نيل به آرامش ابتدا بايد خود را كشف كند. رسيدن به آرامش و اطمينان و دوري از افسردگي و اضطراب از اساسي ترين نيازهاي سرشتي آدمي است. از ديگر سو ، عملكرد مطلوب جامعه مستلزم برخورداري از افرادي است كه از نظر سلامت و بهداشت رواني در وضعيت مطلوبي قرار داشته باشند. در همين راستا و براي كمك به مراجعان ، در جهت شناخت نيازمنديها و توانمنديها و بكارگيري آنها در جهت ارزشهاي جامعه و نيز شناسايي، كشف و پيشگيري مشكلات رواني و عاطفي آنها كلينيك روانشناسي بيمارستان آريا شروع بكار نمود.
در بيمارستان آريا مشاوره خانواده توسط آقاي حسيني در روزهاي زوج هفته و در ساعات 8 الي 12 انجام مي گيرد.
همچنين مشاوره روانپزشكي يكشنبه ها از ساعت 8 الي 11 توسط آقاي دكتر ضيائي و سه شنبه ها از ساعت 9 الي 11 توسط آقاي دكتر سعادتيان انجام مي گيرد.

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم