شنبه, 31 فروردين 1398

واحدهای فعال در کلینیک:

1- داروخانه

2- بیمه

3- واحد پذیرش و ترخیص

4- حسابداری و واحد درآمد

5- تغذیه

6- آموزش مادران باردار

حاضرين در سايت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم