شنبه, 31 فروردين 1398
مدارک پزشکی :alt

 

· مسئول واحد:حسین الهامی نژاد
· تلفن تماس: داخلی 175

 

رسالت اصلی این واحد اداره ومدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است. از جمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1. ذخیره و بازیابی اطلاعات مراقبتی بیماران بصورت مکانیزه جهت اهداف درمانی، آموزشی، پژوهشی، حقوقی و قضائی.
2. محاسبه و تجزیه و تحلیل شاخص های بهداشتی، درمانی در جهت بهبود و ارتقا عملکرد بیمارستان به لحاظ کمی وکیفی.
3. تلاش در جهت ارتقاء رضایتمندی بیماران از طریق برخورد مناسب و احترام آمیز با مراجعین، علت یابی در رابطه با ترخیص با میل شخصی بیماران بستری و نیز معنی دار کردن لیست انتظار و همچنین تلاش در جهت راه های کوتاه کردن زمان پذیرش بیماران و سرعت و دقت همراه با کیفیت در انجام آن.
4. ایجاد بستر و زمینه مناسب در خصوص توسعه واجرای شبکه اسکن جهت مبادله اطلاعات بیماران بصورت الکترونیکی.
5. اجرای فرایند و مراقبت امحاء پرونده های بستری بیماران.

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم