یکشنبه, 26 خرداد 1398

مقدمه:

مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) به عنوان مغز متفكر دانشگاه مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور بعهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود ساز و كار دائمي در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني است تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي اركان آموزش دانشگاه تسريع يابد.

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم