چهارشنبه, 04 بهمن 1396

معرفی اعضا:

مدير EDO : خانم دكتر نوشين باباپور

كارشناس EDO: خانم نوشين ناظران

مسئول كميته ارزشيابي : خانم دکترمعصومه متقی

مسئول كميته پژوهش در آموزش: خانم دکتر قره

مسئول كميته برنامه ریزی درسی :خانم دکتر رستگاری

مسئول كميته آموزش و توانمند سازي اعضاء هيات علمي:آقای دکتر سنجر موسوی

حاضرين در سايت

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم