چهارشنبه, 23 آبان 1397

انجمن صرع استان خراسان رضوی ، با هدف ارتقای سطح سلامت بیماران مبتلا به صرع و افزایش آگاهی و مهارت های فردی و زدودن باورهای غلط در سطح جامعه در سال 1394 توانست پس از کسب مجوز از انجمن صرع ایران، در بیمارستان آریا شروع به فعالیت نماید.

اعضای این انجمن شامل:

دکتر همام، دکتر عزیزی، دکتر پوراکبر، دکتر حکاک، دکتر اکبرنژاد، دکتر امیری

دکتر سید مهران همام بعنوان نماینده و مسئول دفتر انجمن صرع خراسان رضوی فعالانه ارائه خدمت می نمایند.

p1030538

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم